Alternativt hold nede CTRL og trykk + eller -, CMD og + eller - ved bruk av Mac.

100%

Modus med høy kontrast er en tilgjengelighetsfunksjon for personer med synshemming.

Falsk kreftmedisin oppdaget i Slovakia


Denne artikkelen var oppdatert mars 31, 2022 kl 08:27 am

Et parti av forfalsket kreftmedisin er oppdaget i Slovakia.

Det slovakiske Statens institutt for legemiddelkontroll har beordret tilbaketrekking av et parti av medisinen Imbruvica fra markedet, etter identifisering av to mistenkelige pakninger.

De forfalskede pakningene ble oppdaget i den lovlige distribusjonskjeden og stoppet av verifikasjonssystemet før de nådde frem til pasienter.

– Verifikasjonssystemet har både en avskrekkende effekt og som vi ser her også en avdekkende effekt. Verifikasjonssystemet har gjort akkurat det det er designet for nemlig å stanse forfalskninger før de kommer frem til pasientene. Dette viser viktigheten av en slik løsning i Europa, sier daglig leder i Nomvec, Kai Mjaanes.

Statens institutt for legemiddelkontroll (SUKL) i Slovakia har valgt å tilbaketrekke det aktuelle partiet fra distribusjonsselskaper, apotek, medisinske fasiliteter og pasienter.

SUKL informerer på sine sider om at det er svært lite sannsynlighet for at pasienter har fått en falsk pakning, da farmasøyten har plikt til å verifisere legemidlets ekthet ved utlevering av legemidlet. Pasienter i Slovakia som har Imbruvica av den rammede batchen bes om å levere pakningen til nærmeste apotek, skriver SUKL på sine sider.

Denne batchen er ikke i det norske markedet.

Imbruvica er en kreftmedisin som inneholder stoffet ibrutinib. Det tilhører en gruppe legemidler som kalles proteinkinasehemmere, og brukes til å behandle ulike typer blodkreft hos voksne.

Denne artikkelen er relevant for:

Generell informasjon
Nyheter og oppdateringer

Andre nyheter og oppdateringer