Alternativt hold nede CTRL og trykk + eller -, CMD og + eller - ved bruk av Mac.

100%

Modus med høy kontrast er en tilgjengelighetsfunksjon for personer med synshemming.

En forent industri bekjemper falske legemidler


Denne artikkelen var publisert august 24, 2022 kl 12:31 pm

Det finnes et stort marked for falske legemidler i verden. Heldigvis finnes det tiltak som er med på å stoppe disse kriminelle markedene.

Falsified Medicines Directive (FMD) er en av disse tiltakene, som sikrer Europa mot falske legemidler.

Covid-pandemien gjorde at kriminelle dro nytte av den pressede etterspørselen etter legemidler og andre medisinske produkter. Falske legemidler utgjør en stor risiko for folkehelsen.

For legemiddelprodusenter, grossister og apotek har den primære løsningen vært å bygge en teknologi, ved hjelp av sporing og forsegling, som skal hindre at falske legemidler kommer inn i den legale forsyningskjeden.

Et stort fremskritt i verdensomspennende standarder for masseserialisering på emballasje kom i 2019 da to viktige forskrifter trådte i kraft – EUs direktiv om falske medisiner (FMD) og USAs protokoll mot forfalskning, Drug Supply Chain Security Act (DSCSA).

Begge forskriftene fokuserer på sporing av legitime produkter. EUs FMD krever fullstendig produktsporbarhet fra produksjon til utlevering til pasient. Tilsvarende krever DQSA også autentisering ved hvert forsyningskjedepunkt, inkludert grossister.

Artikkelen er hentet fra European Pharmaceutical Review. Les hele artikkelen her.

Denne artikkelen er relevant for:

Generell informasjon
Nyheter og oppdateringer

Andre nyheter og oppdateringer